Probleemloze retournering: Informatie en richtlijnen bij Narex Tools

U kunt hier lezen hoe wij omgaan met retouren
Retourzendingen

Soms komt het voor dat gedane bestellingen u bij nader inzien toch niet zo goed uit komen. In dat geval kunt u de artikelen naar ons terug sturen. Let wel: de verzender is verantwoordelijk voor het correct arriveren van de retour gestuurde goederen.

Materialen waarbij een deel van de inhoud ontbreekt en beschadigde verpakkingen accepteren wij niet als retourgoed. Retourgoederen worden alleen in behandeling genomen wanneer ons middels onderstaand 'herroepingsformulier' is kenbaar gemaakt dat client ons materialen wenst te retourneren. Dat formulier is hier te downloaden en dient zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen na oorspronkelijke aflevering aan ons te worden geretourneerd. Het is niet de bedoeling dat formulier tezamen met de goederen worden geretourneerd. Eerst het formulier, en dan in samenspraak met ons de goederen. Nadat het volledig ingevulde herroepingsformulier aan ons is geretourneerd, dienen de geretourneerde goederen binnen 14 dagen bij ons binnen te zijn. Geretourneerde goederen dienen voldoende gefrankeerd te zijn. Is er een retourzending omdat wij een fout of defect product hebben geleverd, dan zijn de retourkosten voor ons en zullen wij een shopreturnticket mailen. Wanneer de geretourneerde goederen bij ons zijn afgeleverd wordt het volledige aankoopbedrag door ons teruggestort. Dit kan tot een week duren. Voor retourzendingen is de verzender (in dit geval de consument) verantwoordelijk.

Beschadiging

In zeldzame gevallen is er onderweg iets met uw zending gebeurd waardoor het is beschadigd. Wanneer u schade aan de verpakking constateert is het goed deze zending aan de deur te weigeren en terug te geven aan de koerier. Die zorgt er dan voor dat het beschadigde pakket retour afzender komt. Uiteraard moet er dan wel sprake zijn van duidelijke schade.

U kunt hier het herroepingsformulier downloaden